Trädgårdsdesign

Trädgårdsdesign

 

Vill du äntligen komma igång med dina trädgårdsplaner och förverkliga din drömträdgård. En trädgårdsritning ger dig en konkret och överskådlig plan med fokus på trädgårdens form och struktur. Genom att planera innan ni sätter igång arbetet så kan ni undvika misstag som senare visar sig kostsamt att rätta till. Jag designar hela din trädgård eller delar av den. Eftersom alla trädgårdar, kunders behov och önskemål, är unika, så erbjuder jag olika tjänster beroende på vad du vill ha och är i behov av. Allt från en inspirerande skiss till en skalenlig trädgårdsritning med material och förslag på växter inritat.


www.cillastradgard.se Trädgårdsdesign Tema För umgänge med möjlighet till vila


Trädgårdsdesign - Mindre designuppdrag


 • Hembesök vid uppdragets start
 • Genomgång av frågeformulär
 • Inmätning och fotografering
 • Idéskiss
 • Trädgårdsritning skalenlig
  ( handritad eller datorritad ) 
 • Växtlista med förslag på upp till 10 karaktärsväxter
 • Genomgång av Designförslag
 • Leverans via e-mail, om så önskas även via post

 

Kontakta mig för personlig offert 


Trädgårdsdesign - Större designuppdrag


 • Hembesök vid uppdragets start
 • Genomgång av frågeformulär
 • Inmätning och fotografering
 • Idéskiss
 • Trädgårdsritning skalenlig
  ( handritad eller datorritad ) 
 • Växtlista med förslag på karaktärsväxter
 • Planteringsplan
 • Skötselplan
 • Genomgång av Designförslag
 • Leverans via e-mail, om så önskas även via post

 

Kontakta mig för personlig offert 


Trädgårdsdesign - Tillval som kan beställas separat 

 

 • Planteringsplan
 • Skötselplan
 • 3d vy av trädgårdsritningen, kräver att trädgårdsritningen initialt är datorritad.
 • Förslag på material


Kontakta mig för personlig offert

 

Viktigt att veta


Offert på designuppdrag lämnas alltid och arbetet startar inte innan offerten godkänts. Alla priser är beroende på uppdragets omfattning, tomtens storlek och komplexitet, exempelvis nivåskillnader. 

 

Milersättning tillkommer med 50 kronor / mil och restidsersättning kan tillkomma beroende på avstånd


Inom Trosa kommun utgår ingen kostnad för resor

 

Alla priser är inklusive moms


Trädgårdsdesign - Uppdragets olika faser

 

1. Vi börjar med hembesök

Du kontaktar mig för ett hembesök i din trädgård. Innan mötet kommer kommer ni att få fylla i ett frågeformulär som jag sedan har som underlag i min design.

Vi promenerar runt tillsammans och går igenom trädgårdens förutsättningar, dina tankar och önskemål. Allt för att slutresultatet skall bli lyckat. Vid ett trädgårdsdesign uppdrag anteckningar jag och fotograferar under hembesöket. Vid behov mäter jag även in olika avstånd. Ibland räcker det inte med ett besök.

Tänk på att vara förberedd, en god ide är att skriva ned tankar och idéer innan hembesöket. Vid hembesöket går vi igenom frågeformuläret som ni har fyllt i.

Det är även väldigt bra om du har en tomtritning tillgänglig redan vid hembesöket.

En tomtritning i skala 1:100 är bäst, saknar du tomtritning kontakta ditt kommunkontor. 

Det brukar behövas några avstämningar under designarbetet.

Nu startar jag designarbetet med frågeformulär, anteckningarna och foton som underlag

 

2. Nu tar Designfasen vid

Först arbetar jag fram en idéskiss som visar trädgårdens former och karaktärsdrag, även ett första förslag på växter

Du får godkänna förslaget eller komma med synpunkter.

Idéskiss och förslag på växter skall godkännas av dig innan jag
fortsätter med att ta fram trädgårdsritningen. 

Trädgårdsritningen är handritad eller datorritad.

Arbetet fortsätter sedan med att färdigställa eventuella tillval  

 

3. Genomgång av designförslaget

Vi avslutar uppdraget med att jag presenterar designförslaget på plats hemma hos er om så önskas. Jag levererar via e-mail, men även via vanlig post om så önskas.

 

www.cillastradgard.se Trädgårdsdesign Tema Stilren med karaktär

Exempel på ritningar och planer som kan förekomma i mina designuppdrag, ibland ingår det, men det kan även vara tillval som kan beställas separat

Idéskiss / Funktionsplan

SvartVit skiss som översiktligt visar trädgårdens former, karaktärsdrag och de funktioner som skall finnas i trädgården. Jag använder skissen i vårt avstämningssamtal innan designuppdraget fortsätter

Växtlista

Växtförslag som är anpassade efter önskad stil och platsens förutsättningar. Med svenska och latinska namn, planteringsavstånd och bilder. Listan kan användas som underlag vid beställning hos plantskolan. Behöver ni hjälp med att beställa växter kan jag oftast ordna det.Skötselplan

Här får ni en skräddarsydd plan för hur era nya växter, träd och buskar i trädgården skall skötas under årets alla tolv månader. Vid behov kan även en skötselplan beställas för en befintlig trädgård.Tomtritning / Situationsplan

Visar tomtens mått och höjdskillnader. Fastigheterns placering framgår. En tomtritning i skala 1:100 är bäst, saknar du tomtritning kontakta ditt kommunkontor. 

Illustrationsritning eller Trädgårdsritning eller Illustrationsplan

Visar design av hela eller delar av er trädgård. Ritningen kan vara handritad eller digital. I trädgårdsdesign är en Illustrationsplan alltid ovanifrån.

Planteringsplan

En teknisk skalenlig ritning oftast helt i svart vitt som redogör för hur växtligheten i en trädgård skall anläggas. Visar trädgården rakt ovanifrån. 

Markplaneringsplan

En detaljerad svart / vit ritning över trädgårdens alla markytor. Här visas tex att en grusad gång avgränsas med ett kantjärn till en angränsande gräsmatta. Detta är till stor hjälp om ni skall anlita en anläggare.


Belysningsplan

En vacker ljussättning som förhöjer trädgården så att ni kan njuta av den både inifrån och utifrån, inte minst när man kommer hem efter skymningen är det skönt. Här får ni förslag på både armaturer och placering för att få rätt ljussättning beroende på vad som skall belysas.

Copyright Ⓒ All Rights Reserved